..maakt werk van testen test het zelf >>

Best practices mobile app testing

februari 22 2017

Wanneer de testers denken over het testen van software, zullen ze waarschijnlijk de documentatie, functionaliteit, APl’s en de performance controleren en zeker valideren dat de software veilig is, tezamen met de vele andere attributen die te testen zijn voor dat bepaalde stuk software. Als het gaat om mobiel testen, moeten testers nadenken over mobiel-gerelateerde functies gebaseerd op mobiele gebruik(er)spatronen.

De bijgevoegde 'white paper' is gebaseerd op de ervaringen, die we hebben opgedaan in Agile software ontwikkelteams van mobile apps voor iPhone, Android, Windows Phone 7 en mobiele web apps. Gedurende deze projecten hebben we veel inzichten verkregen in de uitdagende job van mobile app testing. Continu verwerken we deze inzichten naar 'best practices' voor mobile app testing, welke onze medewerkers helpen om testactiviteiten te verbeteren en om onze klanten te voorzien van een hogere kwaliteit app.

Bijgevoegd document gaat achtereenvolgens in op functional testing, non-functional testing en op de vraag met welke apparaten deze tests het beste uitgevoerd kunnen worden (het is eenvoudigweg niet mogeijk om het testen uit te voeren op alle beschikbare apparaten...) en met welke tools deze tests uitgevoerd kunnen worden.

Mobile app testing kent veel verschillende facetten en is nog volop in beweging. De 'best practices', zoals beschreven in bijgevoegd document, zijn een moment opname en zullen in de loop der tijd worden aangevuld en geperfectioneerd. Wij stimuleren u gebruik te maken van onze kennis, onze ervaringen conform de gedachten van 'open source'. Graag horen we van u in welke mate onze 'best practices' voor u bruikbaar zijn. Laat het ons weten, uw mening telt. Test ons!

[..lees verder..]

Lees meer over hoe we testen