..maakt werk van testen test het zelf >>

Enterprise Integration Patterns

mei 20 2014

De cloud is onderverdeeld in drie lagen, namelijk IaaS, PaaS en SaaS. Deze afkortingen staan resp. voor Infrastructure-, Platform-, en Software-as-a-Service. De laatste is de meest bekende. Het gaat hierbij om software die buiten de organisatiegrenzen wordt gehost bij een externe leverancier. In het cloud-paradigma wordt die externe leverancier aangeduid als de cloud provider.

Indien die cloud provider ook nog platformvoorzieningen ter beschikking stelt om applicaties te ontwikkelen, dan spreken we van PaaS. Beperkt de behoefte zich tot het afnemen van netwerkdiensten en storage bij een provider dan spreken we van IaaS.

Centraal gegeven is de term dienstverlening. In plaats van dat een organisatie zelf investeringen pleegt en zo eigenaar wordt van ICT-voorzieningen consumeert het diensten uit de cloud. En waarom dan ook niet de benodigde testfaciliteiten, ofwel TaaS, Testing-as-a-Service. 

In de bijgevoegde 'white paper' wordt ingegaan op de providerkant van TaaS. Verbeeld jezelf dat je werkzaam bent als provider van testvoorzieningen. Cloud consumenten stellen cloud applicaties aan jou ter beschikking met de vraag die door te testen.

Om te kunnen beoordelen wat dit voor jou als tester betekent is het van belang te kijken in hoeverre cloud applicaties verschillen van conventionele applicaties zoals we die uit het verleden kennen. Het merendeel van de cloud applicaties die worden ontwikkeld zijn ontsloten middels web technologie. Dat komt omdat web technologie het mogelijk maakt om op een relatief eenvoudige wijze autonome systemen met elkaar te koppelen. Voor testers biedt dit nieuwe uitdagingen.

[..lees verder..]

 

Lees meer over hoe we testen