..maakt werk van testen test het zelf >>

wat we doen

 

Voor een lange tijd, kwamen apps slechts voor persoonlijk gebruik in aanmerking, maar dit is nu duidelijk aan het veranderen. Het gebruik van apps voor zakelijke doeleinden groeit aanzienlijk. Bedrijven gebruiken apps voor bank, verkoop, marketing of interne communicatie. Ook mobiele en ambulante werknemers, zoals conducteurs of inspecteurs, gaan op grote(re) schaal gebruik maken van apps.

Hieraan toegevoegd, B2B- of ondernemings-apps, die interacteren met backend tools en mobiele apparaten door middel van web services of cloud platforms, vergroten het aandeel van mobiele apps in de markt.

Onze dienstverlening richt zich op het testen van (mobiele) websites, mobiele applicaties, en webservices en applicaties, die zijn geïmplementeerd in de cloud. Dit zijn de objecten van de dienstverlening van Testwork.

Onze dienstverlening is te onderscheiden in een drietal specifieke diensten:

  • Test Engineering (op project-, interim- of detacheringsbasis);
  • Test Services (een schaalbare testaanpak voor 'mobile testing');
  • Opleiden (overdracht van onze testkennis en -ervaring).

En tot slot, een kennisbank. Testwork heeft jaren continu gewerkt aan ontwikkeling, hergebruik en doorontwikkeling van 'best-practices' voor 'mobile testing'. Die kennis stellen wij aan u beschikbaar middels onze kennisbank 'hoe we testen'. Wij stimuleren u gebruik te maken van onze kennis, onze ervaringen conform de gedachten van 'open-source'. Deel uw mening met ons. Werken onze 'best-practices' bij u? Of werken ze juist niet? Zou u kiezen voor een andere strategie of aanpak? Laat het ons weten, uw mening telt, voor ons en voor de andere kennisbank gebruikers.