..maakt werk van testen test het zelf >>

wie we zijn

 

De wereld van de tester verandert, en snel ook. Zo zitten veel testers tegenwoordig niet meer in een testteam, maar maken ze samen met onder meer ontwerpers en ontwikkelaars deel uit van een scrumteam. 

Nog een ontwikkeling is dat testen steeds meer geautomatiseerd gebeurt. Een beetje tester heeft tegenwoordig kennis van Selenium, Mantis, J-Meter, Fitnesse en SoapUI en dan hebben we het nog alleen over de open source tools.

Al deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de rol van tester dichter naar de techniek ‘kruipt’ en dat de tester meer moet kunnen dan vroeger, meer dan ‘alleen’ testen. Deze ontwikkeling heeft in de literatuur het predikaat ‘Van T-shaped naar TT-shaped’ gekregen. De verticale poot van de T staat hierbij voor diepgaande kennis van testen. De horizontale poot van de T staat voor kennis in de breedte (business processen, projectmanagement, etc.). De dubbele T in TT-shaped geeft aan, dat testers tegenwoordig ook een tweede vakgebied moeten gaan beheersen, te weten ‘techniek’ (programmeren, infrastructuur, de cloud, etc.).

Het is mede om deze redenen, dat twee gedreven, senior software- en test-engineers met ieder meer dan 20 jaar ervaring in de ICT-branche, hun handen ineen hebben geslagen en begin 2013 Testwork hebben opgericht.

Testwork heeft als standplaats ’s-Hertogenbosch en pretendeert een innovatief testcentrum te zijn, een ’groei’ en ‘bloei’ plaats, waarin jonge, enthousiaste professionals kunnen worden opgeleid tot en/of kunnen werken als testers van mobiele websites en applicaties.

Testwork bundelt de testexpertise van haar ‘seniors’  en ‘juniors’ en vertaalt deze in praktisch bruikbare en breed toepasbare protocollen voor het testen van (mobiele) websites, mobiele applicaties en cloudservices.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op. Dat kan via onze contactpagina.